Procedura contestare conformitate - RO

Current Style: Standard

Accessibility
Body: 

Procedura de contestare

Contestarea deciziei CNRED de a nu emite adeverința de conformitate se depune la Registratura Ministerului Educației și Cercetării în termen de 30 de zile lucratorare de la inștiințarea solicitantului.