bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort escort alanya antalya escort eskişehir escort kadıköy escort escort görükle

canlı casino kaçak iddaa kacak bahis

Echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în străinătate pentru clasele a XI-a și a XII-a | CNRED

Echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în străinătate pentru clasele a XI-a și a XII-a

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by emailPDF version
 

Acte necesare / Verificare acte dosar

1. Cerere

2. Situaţia şcolară din străinătate, pe ani şcolari şi clase promovate, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele obţinute:

  • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
  • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

3. Situaţia şcolară anterioară foile matricole pentru clasele IX - X:

  • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
  • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

4. Documente personale de identificare, în copie:

  • paşaport
  • actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
  • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi)

Evaluare documente

Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii dosarului complet.
Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare.

Comunicarea deciziei CNRED

Program: Luni - Joi, 09:00 - 12:00; 12:30 - 15:00

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

  • prin poştă, la adresa indicată în cerere
  • prin curier rapid - cu plata la destinație - serviciul de curierat este contractat de către solicitant

Decizia CNRED se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială.

Eliberare duplicat

În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a deciziei CNRED se poate elibera un duplicat.

Pentru eliberarea duplicatului, se depun: cerere, actul/actele de studii care a/au fost echivalat(e) - copie; actul de identitate - copie.

Procedura de contestare

Contestaţiile se depun, la registratura M.E.C., în termen de 45 de zile lucrătoare de la data eliberării atestatului de recunoaştere/echivalare şi, respectiv, de la data luării la cunoştinţă a motivelor nerecunoaşterii. Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de 60 zile lucrătoare de la înregistrarea lor la CNRED. Termenul de soluționare se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunțat în scris, prin servicii poștale sau poștă electronică.

 

Procedura pentru Echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în străinătate de cetăţenii români poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic Electronic.